Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Μαθαίνουμε Γραμματική! (Τραγουδώντας....)

Χρησιμοποιούμε το παρακάτω διαδικτυακό βιβλίο "Λίγα τραγούδια θα σου πω" με 14 γνωστά ελληνικά τραγούδια για να ενσωματώσουμε γραμματικές έννοιες και κανόνες, αλλά και διαφορετικές θεματικές ενότητες/δραστηριότητες. Ο στόχος των τραγουδιών είναι η ανάπτυξη του λεξιλογίου, η ενίσχυση στο συντακτικό, η ενδυνάμωση του γραπτού και προφορικού λόγου και η γνωριμία/εξοικείωση με τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από διαφορετικές θεματικές ενότητες. Κάθε τραγούδι ακολουθείται από ασκήσεις και δραστηριότητες εμπέδωσης.
Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα παιχνίδια και τον ελεύθερο χρόνο, τη γειτονιά, τις διακοπές, τη σχολική ζωή, τα ζώα, τον αθλητισμό, τη ζωή στην πόλη και το χωριό, τις εποχές, την εξωτερική εμφάνιση και το χαρακτήρα, τη λήψη αποφάσεων και τα μελλοντικά σχέδια, τα ρούχα και τις προλήψεις, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη θάλασσα, τις γιορτές και τα παραμύθια. Η σύνδεση με το μάθημα της γλώσσας περιλαμβάνει τους χρόνους, τις καταλήξεις, τα μέρη του λόγου κ.α. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο βιβλίο σε παιδιά μικρής ηλικίας ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη χρήση του λόγου, σε μικρές τάξεις του δημοτικού, αλλά και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή παιδιά άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες! Είναι ένα υλικό το οποίο ανοίγει αμέτρητους δρόμους διαθεματικότητας και συνεργασίας/συνδιδασκαλίας. J

Διαθεματικότητα:

Γλώσσα/Μουσική/Εικαστικά/Ευέλικτη Ζώνη/Θεατρική Αγωγή/Ξένες Γλώσσες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου